Torsdagskaffe fra kl. 1130

Praktisk informasjon

Fra:16.8.2018 - kl.11.30

Til:16.8.2018 - kl.12.30

Sted:Vardåsen kirke, kirketorget

Arrangør:Vardåsen menighet

Innslag ved Anders Bergem og Reidun Skaaheim.