Vi samler inn penger til årets Fasteaksjon

Praktisk informasjon

Fra:23.3.2021 - kl.17.00

Til:23.3.2021 - kl.20.00

Sted:Bodin menighet

Arrangør:Bodin menighet

Konfirmantene og deres foreldre bidrar sterkt i dugnaden for å samle inn penger til Kirkens nødhjelp. Vi møtes på menighetshuset Kirkely og går ut til husstandene. Kakao og boller etter innsamlingen. NB! Digital innsamling avvikles dersom vi fortsatt må ta forhåndsregler mht smittevern.