Domkirkens barnegospel

Domkirkens barnegospelkor er for barn mellom 4 og 7 år. Vi har øvelse hver torsdag klokken 17.00 i menighetssalen i Bodø domkirke.

Domkirkens barnegospelkor er et av 7 barnekor i Bodø domkirke. Vi har tradisjoner som går langt tilbake. Øvelsene varer i førtifem minutter hvor vi øver på sanger, hører bibelhistorier og har sangleker. Vi deltar på gudstjenester fire ganger i året, blant annet fastelavensøndag hvor ungene kler seg ut.

Vil du være med?

Har du  spørsmål så ta kontakt.

Kontaktinformasjon for Bodø domkirke

Postadresse: Bodø Domkirke, Storgata 29, 8006 Bodø

Besøksadresse: Torvgaten 12, 8006 Bodø

Epost: bododomkirke@kirken.no

Telefonnummer: 75 50 03 00

Åpningstider: 08:00-15:00