Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Gudstjenesten markerer avslutningen på musikkfestuka.