Korøvelse, barnegospel og aspirantkor 1

Praktisk informasjon

Fra:28.9.2017 - kl.17.00

Til:28.6.2018 - kl.17.45

Sted:Bodø domkirke, menighetsalen

Arrangør:

Barnegospel: 4 -6 år. Aspirantkor 1: 1. klasse