Rønvik barnegospel

Praktisk informasjon

Fra:22.10.2019 - kl.17.00

Til:22.10.2019 - kl.18.00

Sted:

Arrangør:Rønvik menighet