Skjerstad og Misvær menighet

Oppslagstavle for Skjerstad og Misvær menighet

Kalender for Skjerstad og Misvær menighet

Kontaktinformasjon for Skjerstad og Misvær menighet

Postadresse: Skjerstad og Misvær menighetskontor, 8100 Misvær

Kontoradresse: Tidligere kommunehus, Misvær

E-post: skjerstadmisvar.menighet@kirken.no

Telefon: 75 50 03 00

Telefon: Mandag til Fredag kl. 09:00-14:00
Besøkstid: Tirsdager og torsdager kl.10.00-15.00