Det gode måltid

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2020 - kl.15.00

Til:7.3.2020 - kl.18.00

Sted:Furukroken/Frivillighetssentralen

Arrangør:Kyrkja i Lesja og Dovre saman med kommunene

Det gode måltid er eit måltidsfelleskap som vi ynskjer skal vere eit møtepunkt på tvers av tru og kultur. Mat frå "heile" verda, samtaler, avislesing, spel, sang m.m. Vaksen kr 50, barn kr 30, familie kr 150.  Påmelding dagen før til diakon Inger Gravem, tlf. 481 14 588. Velkommen!