Gudstjeneste Dombås kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:9.2.2020 - kl.16.00

Til:9.2.2020 - kl.17.00

Sted:Dombås kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssundagen
Prekentekst: Luk 8,4-15
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Tårnagenter.
Nattverd