Gudsteneste med nattverd Dombås kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.12.00

Til:17.11.2019 - kl.13.00

Sted:Dombås kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. sundag i treeiningstida
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Sos barnebyer
Merknader: LjosVaken. Rondane Gospelkor deltek.
Nattverd
Dåp