Gravlunder og gravstell

Gravlundene er minnesmerker over mennesker som har stått oss nær, og over generasjonene før oss. Mange gravlunder ligger på steder som har vært gravplass siden middelalderen og i enda eldre tider. De er derfor en sentral del av vår kulturarv og utgjør ofte et viktig element i kulturlandskapet.

Alle har rett på gravplass
Gravlundene og gravferdsordningen i Drammen forvaltes av Drammen kirkelige fellesråd på vegne av Drammen kommune. Alle innbyggere i Drammen har rett til gravplass ved en av disse gravlundene. Gravferd skal følge lovens bestemmelser i Gravferdsloven samt de lokale vedtektene for Drammen.

Ledige graver
Norges kommuner er pålagt ved lov å sørge for at det er nok plass på gravlundene til å dekke behovet for graver. Gravferdsloven krever at gravlundene til enhver tid har ledige graver for minst tre prosent av kommunens befolkning. Gravlundene som ligger i sentralt i Drammen, har ikke plass for utvidelser. Det er gravlundene som er anlagt i mer landlige omgivelser, som dekker behovet for utvidelser. 

Fredfull ramme
Gravlunddene har alle i varierende grad et parkliknende utseende, med grøntanlegg, grusganger, alléer og blomster. Noen har også store, gamle trær som skaper en fredelig ramme som mange setter pris på. Det er vakkert på kirkegårdene, spesielt om sommeren.

Søk på gravlundene i Drammen

Det er 13 gravlunder i Drammen.

Bragernes kirkegård
Gravlunden ligger ca. 200 meter vest for Bragernes kirke. Den ble besluttet anlagt av kirkeinspeksjonen i 1806, og den første begravelse fant sted i 1808. Arealet er ca. 37 mål. På Bragernes gravlund er det i underkant av 9000 graver. Av disse er det 2156 kistegraver mens resten er urnegraver. Gravlunden har ikke areal for utvidelse, så det er ikke mulig å anlegge nye kistegraver på Bragernes kirkegård. I nordenden av gravlunden ligger Drammen krematorium med to kapeller, lille og store kapell med henholdsvis 80 og 240 sitteplasser.
Adresse: Capjons gate 4, 3019 Drammen

Konnerud kirkegård
Gravplassen ligger ved Konnerud gamle kirke. arealet er ca. 23 mål. På Konnerud kirkegård er det plass til nye urnegraver. Konnerud gamle kirke har ca 200 sitteplasser.
Adresse: Stubberudveien 14, 3031 Drammen

Mjøndalen gravlund
Mjøndalen gravlund ligger på Rygh-kollen og er en gravplass som ikke ligger i tilknytning til kirke. Nedre Eiker kommune bevilget i 2013 og 2014 investeringsmidler på til sammen drøye 3 mill. kroner til oppgradering og forskjønnelse av Mjøndalen gravlund, og anleggsarbeidet ble fullført i 2014. Mjøndalen gravlund framstår nå som en pen og verdig gravplass for alle besøkende.
For de fleste vil gravplassen på Rygh være kjent som "Mjøndalen kirkegård". I forbindelse med lovendring, ble gravplassens navn endret, og heter nå Mjøndalen gravlund.
Adresse: Papyrusveien 44, 3050 Mjøndalen

Nedre Eiker kirkegård
Nedre Eiker kirkegård ligger i Krokstadelva rundt Nedre Eiker kirke.
Gravfeltene ligger rundt kirken med største felt vest for kirkebygget. I tillegg ligger det gravfelter nord for kirken på den andre siden av Gamle riksveg. Her ligger også Nedre Eiker kapell. Det er begrenset kapasitet på Nedre Eiker kirkegård. Dette betyr at det kun kan opprettes nytt gravsted på denne kirkegården når avdøde er bosatt i Nedre Eiker sokn.
Adresse: Gamle Riksvei 203, 3055 Krokstadelva

Skoger gamle kirkegård
Gravplassen er tilknyttet Skoger gamle kirke som er fra middelalderen, antatt byggeår mellom 1200-1220. Her er det ikke anledning til å opprette nye graver og det kan bare settes ned urner i de «aktive» gravene.
Adresse: Hanevollveien 90, 3039 Drammen

Skoger kirkegård

Gravplassen ligger i tilknytning til Skoger kirke som er fra 1885. Her er det plass til både nye urne- og kistegraver. Her finnes det også gravfelt for begravelse etter muslimsk tradisjon som første gang ble tatt i bruk i 2001. Gravplassen er utvidet flere ganger, sist med 1426 nye kistegraver i 2014. Arealet er ca. 58 mål.
Adresse: Mælen 1, 3039 Drammen

Strømsgodset kirkegård 
Gravplassen ligger rett vest for Strømsgodset kirke (på andre side av Sundhauggata). Arealet er ca. 23 mål. Her er det plass til nye urnegraver. Her er det også vedtatt en bevaringsplan slik at det lokale og tidstypiske særpreget blir bevart for ettertiden. På gravplassen ligger et gravkapell med ca 140 sitteplasser.
Adresse: Grensegata 17, 3045 Drammen

Strømsø kirkegård
Gravplassen ligger i tilknytning til Strømsø kirke. Arealet er ca. 16 mål. Dette er en av sentrumsgravplassene som ikke har utvidelsesmuligheter. Her er det også vedtatt en bevaringsplan slik at det lokale og tidstypiske særpreget blir bevart for ettertiden. Det er begrenset plass til nye urnegraver. På gravplassen ligger det et gravkapell med ca 80 sitteplasser.
Adresse: Tordenskiolds gate 58a, 3044 Drammen

Tangen kirkegård
Gravplassen ligger i en bakkehelling ca. 1 km. sydøst for Tangen kirke (i retning Svelvik). Gravplassen er spesiell og ble anlagt som kolerakirkegård i 1832. Arealet er ca. 10 mål. Her er det også vedtatt en bevaringsplan slik at det lokale og tidstypiske særpreget blir bevart for ettertiden. Gravkapellet, i klassisk gotisk stil, er fra 1879 ble restaurert i 2019. Kapellet benyttes til ulike kulturarrangementer; kåserier, foredrag og små konserter. Det er ca 60 sitteplasser.
Adresse: Hans Tordsens gate 12, 3040 Drammen

Åssiden kirkegård
Gravplassen ble anlagt i 1987 og tatt i bruk første gang i 1990. Den ligger vakkert til med Kiøsterudbekken som renner gjennom gravplassen. Gravplassen ble utvidet i 2008 med 850 nye kistegraver. og er på totalt 41 mål. Her er det plass for både nye urne- og kistegraver. Gravplassen har både anonym og navnet minnelund. Den gamle katolske kirken ble flyttet til Åssiden kirkegård fra Drammen sentrum en natt i desember 1996 og er nå seremonisal ved begravelser og bisettelser. Det er ca. 120 sitteplasser.
Adresse: Betzy Kjeldsbergsvei 273, 3028 Drammen

Kontaktinformasjon for Drammen kirkelige fellesråd

Drammen kirkelige Fellesråd

Post- og besøksadresse:
Albums gate 8
3016 Drammen

Tlf: 32 98 91 00
Faks: 32 98 91 01
E-post: post.drammen@kirken.no

Åpningstider kirkekontoret: 
Man-fre kl. 09.00-15.00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"