Høymesse Åssiden kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.8.2020 - kl.11.00

Til:30.8.2020 - kl.12.00

Sted:Åssiden kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13.s.i tr.tiden
Liturg: Dag Andrè Kaspersen
Organist: Abram Bezuijen
Prekentekst: Matt 25,14-30
Offerformål: Åssiden menighet - kirkemusikk 31007
Nattverd
Dåp