Høymesse Åssiden kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.8.2020 - kl.11.00

Til:16.8.2020 - kl.12.00

Sted:Åssiden kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: D. Kaspersen
Organist: K. Nilsen
Prekentekst: Matt 23,37-39
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp