Høymesse Åssiden kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Åssiden kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: D. Kaspersen
Organist: T. Akerø-Kleven
Prekentekst: Luk 5,27-32
Offerformål: Åssiden menighet MR 31000
Nattverd
Dåp