Åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.12.00

Til:1.11.2020 - kl.18.00

Sted:Bragernes kirke - Cappelens gate 9 3016

Arrangør:Åpen kirke, Bragernes <bj353@kirken.no>

Velkommen innom Bragernes kirke for lystenning, bønn, stille stund og ettertanke.