Ørkenmesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.9.2019 - kl.18.00

Til:15.9.2019 - kl.20.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Jan Otto Eek, P. E. Brodal
Organist: G. Trintsoukova
Prekentekst: Matt 19,27-30
Merknader: Ørkenmesse etter koptisk-ortodoks tradisjon.
Innrøkningsmesse kl. 18.00
Ørkenmesse kl. 18.30
Lys, røkelse, ikoner og nattverd.
Frivillige og ansatte fra Den norske kirke
Nattverd