Evensong på askeonsdag Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2021 - kl.11.00

Til:17.2.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Askeonsdag
Prekentekst: Matt 12,38-42
Nattverd