Evensong på askeonsdag Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2021 - kl.18.15

Til:17.2.2021 - kl.19.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Askeonsdag
Liturg: P. E. Brodal
Organist: A. E. Dahl, J. Fevang, Bragernes kirkes guttekor
Prekentekst: Matt 12,38-42
Offerformål: Egen
Nattverd