Familiemesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: P. E. Brodal
Organist: J. Fevang, B. S. Fevang
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Egen
Merknader: Kateket Sol Trogstad Vråle. Tårnagenter. Jenteaspirantkoret og gutteaspirantkoret synger bibelspillet om Sakkeus.
Nattverd
Dåp