Gudstjeneste med markering av Trafikkofrenes dag Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.1.2021 - kl.18.00

Til:10.1.2021 - kl.19.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Kjell Ivar Berger, Per Erik Karlsson Brodal, Biskop Jan Otto Myrseth
Prekentekst: Mark 1,3-11
Merknader: Samarbeid med Viken fylkeskommune, Trygg Trafikk og Tunsberg bispedømme.