Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.1.2021 - kl.11.00

Til:1.1.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Nyttårsdag
Liturg: Silje Bakken
Organist: J. M. Høie
Prekentekst: Matt 1,20b-21
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp