Høymesse med allment skriftemål Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.11.00

Til:25.10.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: Jørn Fevang, gruppe fra Bragernes kantori
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Egen
Merknader: Allment skriftemål i begynnelsen av gudstjenesten
Nattverd
Dåp