Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.12.2020 - kl.11.00

Til:26.12.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. juledag
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: Matt 2,16-23
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Merknader: Røkelse
Nattverd
Dåp