Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: Jørn Fevang
Prekentekst: Luk 5,27-32
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp