Høymesse med de ni lesninger Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.12.2020 - kl.11.00

Til:20.12.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i adv.tiden
Liturg: Silje Bakken
Organist: A. E. Dahl
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Kirkens SOS Buskerud
Nattverd
Dåp