PÅ NETT: Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i påsketiden
Liturg: L. Skagestad
Organist: Per Anders Håveldsrud
Prekentekst: Joh 15,26-27
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp

Les mer