Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2020 - kl.11.00

Til:23.2.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sønd. før faste
Liturg: L. Skagestad
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: Joh 17,20-26
Offerformål: Redd Barna
Nattverd
Dåp