Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Liturg: P. E. Brodal
Organist: J. Fevang
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Egen
Merknader: Korgruppe.
Nattverd
Dåp