Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.12.2021 - kl.11.00

Til:19.12.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i adv.tiden
Prekentekst: Matt 1,18-25
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp