Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.6.2021 - kl.11.00

Til:27.6.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Prekentekst: Matt 7,21-29
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp