Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Prekentekst: Joh 1,35-51
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp