Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2021 - kl.11.00

Til:30.5.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: J. M. Høie
Prekentekst: Luk 10,21-24
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp