Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.11.45

Til:17.5.2021 - kl.12.45

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Prekentekst: Matt 22,17-22