Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.5.2021 - kl.11.00

Til:1.5.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. mai
Prekentekst: Luk 14,12-14
Nattverd
Dåp