Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i påsketiden
Liturg: Margrete Schmidt Johansen
Organist: J. M. Høie
Prekentekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp