Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2021 - kl.11.00

Til:5.4.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. påskedag
Prekentekst: Luk 24,36-45
Nattverd
Dåp