PÅ NETT: Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi kongefest
Liturg: Silje Bakken
Organist: J. Fevang
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Misjonsprosjektet i Bragernes
Merknader: Gudstjenesten sendes kun på nett (av smittevernhensyn).
Nattverd
Dåp