Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.11.2020 - kl.11.00

Til:8.11.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: De forfulgtes søndag
Liturg: K. I. Berger
Organist: gruppe fra Bragernes kantori, B. S. Fevang
Prekentekst: Mark 10,28-31
Offerformål: Stefanusalliansen
Merknader: De forfulgtes søndag