Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.1.2021 - kl.11.00

Til:3.1.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.åpb.dag
Liturg: B. B. Kvidaland
Organist: J. M. Høie
Prekentekst: Luk 2,40-52
Offerformål: Misjonsprosjektet i Bragernes
Nattverd
Dåp