Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.7.2021 - kl.11.00

Til:25.7.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Margrete Schmidt Johansen
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: Joh 8,2-11
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp

Klikk her for påmelding