Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.7.2021 - kl.11.00

Til:18.7.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Berit Basmo Kvidaland
Organist: Jon Martin Høie
Prekentekst: 2 Kor 8,9-15
Offerformål: Tverken Sportskapell
Nattverd
Dåp

Klikk her for påmelding