Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.10.2021 - kl.11.00

Til:24.10.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tiden
Prekentekst: Joh 12,35–36
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp