Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.10.2021 - kl.11.00

Til:17.10.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 21.s.i tr.tiden
Liturg: Per Erik Karlsson Brodal
Organist: Beate Strømme Fevang
Prekentekst: Luk 16,19-31
Offerformål: TV-aksjonen
Nattverd
Dåp