Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.11.2020 - kl.11.00

Til:8.11.2020 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: De forfulgtes søndag
Liturg: Kjell Ivar Berger
Organist: Beate Strømme Fevang, gruppe fra Bragernes kantori
Prekentekst: Mark 10,28-31
Offerformål: Stefanusalliansen
Merknader: De forfulgtes søndag
Nattverd
Dåp