Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.10.2021 - kl.11.00

Til:10.10.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20.s.i tr.tiden
Organist: Jørn Fevang
Prekentekst: Mark 10,2-9
Offerformål: Veien Ut
Nattverd
Dåp