Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.8.2021 - kl.11.00

Til:15.8.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Prekentekst: Luk 8,1-3
Offerformål: Utviklingsfondet
Nattverd
Dåp