Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.8.2021 - kl.11.00

Til:15.8.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Liturg: Margrete Schmidt Johansen
Organist: Beate Strømme Fevang, Jørn Fevang
Prekentekst: Luk 8,1-3
Offerformål: Egen - konfirmantarbeid
Nattverd
Dåp