Høymesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.8.2021 - kl.11.00

Til:8.8.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Kjell Ivar Berger
Organist: Anders Eidsten Dahl
Prekentekst: 2 Mos 20,1-17
Offerformål: Egen
Nattverd
Dåp

Klikk her for påmelding