Høymesse med konfirmantpresentasjon Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.8.2021 - kl.11.00

Til:22.8.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13.s.i tr.tiden
Prekentekst: Luk 12,41-48
Offerformål: Egen - konfirmantarbeid
Nattverd
Dåp