Høymesse: «Missa Sancti Stephani» Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.2.2021 - kl.11.00

Til:21.2.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1.s. i faste
Liturg: P. E. Brodal
Organist: J. Fevang, J. M. Høie
Prekentekst: Matt 16,21-23
Offerformål: Ad fontes
Nattverd
Dåp