Høytidsmesse Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.5.2021 - kl.11.00

Til:23.5.2021 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Margrete Schmidt Johansen, Per Erik Karlsson Brodal
Organist: J. Fevang, A. E. Dahl
Prekentekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp