Høymesse: "No stig vår song" Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.11.00

Til:15.12.2019 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: Lars Hansen Skagestad
Organist: Jon Martin Høie, Jørn Fevang
Prekentekst: Matt 11,2-11
Merknader: Besøk av Edvard Hoem. Foredrag ved Hoem etter høymessen
Nattverd