Høymesse: "No stig vår song" Bragernes kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.11.00

Til:15.12.2019 - kl.12.00

Sted:Bragernes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: L. Skagestad, K. I. Berger
Organist: J. Fevang, Jon Martin Høie
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Amnesty
Merknader: ^'No stig vår song^'. Høymesse med salmer av Edvard Hoem som er gjest. NB! 2 prester og 2 kantorer: Skagestad og Berger, J. Fevang og Høie.
12.15 ^'Salmediktning^' foredrag ved Edvard Hoem i kirken etter høymessen.
Nattverd